+370 682 09111
serve@serve.lt
enru
Prisijungimas
Užsakymo taisyklės

Užsakymo taisyklės

1. SERVE Professionals sistemos įsigijimas

1.1. SERVE Professionals programinę įrangą Lankytojas gali parsisiųsti Svetainėje nemokamai su neriboto galiojimo laiko licencija moduliui „Registracijos knyga“. Lankytojas, norėdamas pamatyti detalesnį modulio aprašymą, turi parsisiųsti „Naudojimo instrukciją“. Lankytojas privalo pateikti teisingus kontaktinius duomenis bei perskaityti ir išsaugoti „Licencinę sutartį“. Jei Lankytojas nesutinka su Licencinėje sutartyje išdėstytomis sąlygomis, jis netenka teisės naudotis nemokamu moduliu.

1.2. Norėdamas įsigyti licenciją papildomiems moduliams, Lankytojas turi registruotis Svetainėje ir pateikti užsakymą licencijai gauti, vadovaujantis tvarka, pateikta antroje šių taisyklių dalyje. Lankytojas privalo pateikti teisingus kontaktinius duomenis bei perskaityti ir išsaugoti „Licencinę sutartį“. Jei Lankytojas nesutinka su Licencinėje sutartyje išdėstytomis sąlygomis, jis netenka teisės įsigyti licencijos papildomiems moduliams.

1.3. Papildomų modulių kainos yra nurodomos eurais be PVM.

1.4. Licencijos papildomiems moduliams įsigijimo sąlygos yra apibrėžtos Svetainėje „Licencinėje sutartyje“, kuri pateikiama atliekant licencijos užsakymą.

2. SERVE Professionals licencijos bei Sistemos palaikymo ir abonementinio aptarnavimo paslaugų įsigijimo tvarka

2.1. Lankytojas, norėdamas įsigyti SERVE Professionals sistemos licenciją ir/arba Sistemos palaikymo ir abonementinio aptarnavimo paslaugas, privalo užsiregistruoti Svetainėje bei pateikti teisingus kontaktinius duomenis.

2.2. Pirmoji įmoka. Lankytojas užsako mėnesinių įmokų planą, pasirinkdamas vartotojų/ darbuotojų skaičių ir pageidaujamus modulius/ Sistemos palaikymo ir abonementinio aptarnavimo paslaugas. Pagal išsaugotą mėnesinių įmokų planą, svetainės sistema suformuoja sąskaitą apmokėjimui. 

2.3. Mokėjimo nuorodoje Lankytojas susipažįsta su Licencinės sutarties ir Sistemos palaikymo ir abonementinio aptarnavimo paslaugų sutarties sąlygomis; jei su jomis sutinka, pažymi varnele Sutinku, pasirenka mokėjimo būdą ir patvirtina mokėjimą. Lankytojas sumoka už pirmąjį mėnesį. Mokėjimas vykdomas naudojant el. bankininkystę per Paysera.lt mokėjimų sistemą.  Jei mokėjimas atliktas sėkmingai, Lankytojas gauna pranešimą bei PVM sąskaitą-faktūrą PDF formatu, profilyje nurodytu el. pašto adresu. Puslapyje Sąskaitos pateikiama esamo plano suma pagal užsakytą mėnesinių įmokų planą, įsigytos licencijos galiojimo data, išdėstoma mokėjimų istorija bei PVM sąskaitų-faktūrų pdf sąrašas.

2.4. Jei Lankytojas atideda pirmosios įmokos mokėjimą, mokėjimo procesas nutraukiamas, mėnesinių įmokų planas neužsakytas. Lieka teisė naudotis nemokamu moduliu „Registracijos knyga“. Norėdamas įsigyti licenciją papildomiems moduliams, Lankytojas turi iš naujo užsakyti mėnesinių įmokų planą pagal pasirinktus sistemos parametrus ir įvykdyti mokėjimą.

2.5. Kai tik Pardavėjas gauna mokėjimo nurodymą į savo sąskaitą, Licenciatui išsiunčia aktyvuotą SERVE Professionals licenciją pagal užsakymo parametrus XML formatu bei licencijos priskyrimo programoje instrukciją, profilyje nurodytu el. pašto adresu.

2.6. Antroji ir sekančios įmokos. Kas mėnesį, likus 5 (penkioms) dienoms imtinai iki licencijos galiojimo pabaigos, Licenciatas el. paštu gauna pranešimą apie besibaigiantį licencijos galiojimą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą sekančio mėnesio licencijai gauti pagal jau nustatytą esamą arba naujai užsakytą mėnesinių įmokų planą.

2.7. Pratęsiant licencijos galiojimą, išankstinio mokėjimo sąskaita turi būti apmokėta per 5 (penkias) dienas imtinai nuo sąskaitos išrašymo dienos. Neapmokėjus, licencija blokuojama. Licenciatas sutinka, kad pranešimas apie besibaigiantį licencijos galiojimą el. paštu nėra privalomas, ir esant bet kokiems trikdžiams gali būti negautas. Licenciatas privalo pats domėtis ir pasirūpinti informacijos žinojimu apie besibaigiantį licencijos galiojimą, kuri pateikiama Licenciato paskyroje Svetainėje.

2.8. Norint pasikeisti mėnesinių įmokų planą, Licenciatas gali tai padaryti paskyroje puslapyje Kainos ne vėliau nei likus 5 (penkioms) dienoms imtinai iki licencijos galiojimo pabaigos, jei dar nesuformuota išankstinio mokėjimo sąskaita sekančio mėnesio licencijai gauti. Pakeitus mėnesinių įmokų planą, svetainėje atsiranda papildoma informacija, jog „Esate užsakęs naują mėnesinį planą“ ir nurodoma naujo plano suma. Jei Licenciatas abejoja, kad naujas planas atitinka Jo poreikius, gali pakeisti planą dar kartą, tačiau ne vėliau nei likus 5 (dienoms) dienoms imtinai iki licencijos galiojimo pabaigos, jei dar nesuformuota išankstinio mokėjimo sąskaita sekančio mėnesio licencijai gauti.

2.9. Licenciatas, nesumokėdamas išankstinio mokėjimo sąskaitoje nurodytos sumos sekančio mėnesio licencijai gauti, sutinka, kad esamos licencijos galiojimas nepratęsiamas ir sustabdomas. Licencija blokuojama. Licenciatui lieka teisė naudotis nemokamu moduliu „Registracijos knyga“. Licenciato darbas SERVE Professionals sistemos naudojimo vietoje nesustoja, ir duomenys neprarandami.

2.10. Licenciatas, nesumokėdamas išankstinio mokėjimo sąskaitoje nurodytos sumos sekančio mėnesio licencijai gauti, sutinka, jog Pardavėjas neatsako už patirtus nuostolius visomis prasmėmis. Licencinės sutarties punktas:

5.2 Naudojimo laikas. Jums suteikiama teisė naudoti Produktą tik tokį laiko tarpą, už kurį Jūs esate tinkamai ir pilnai sumokėjęs. Kadangi teisės naudotis Produktu laikas yra apribotas, pasibaigus terminui, kurio metu Jūs turite teisę naudotis Produktu, Produktas ar dalis jo funkcijų gali nustoti veikti ir Jūs galite prarasti galimybę naudotis Produktu ir/ar pasiekti duomenis bei informaciją (įskaitant ir Jūsų paties sukurtus ar įvestus duomenis ir informaciją).

2.11. Licenciatas turi teisę bet kada pratęsti licencijos galiojimą, apmokėdamas suformuotą sąskaitą licencijai gauti. Gavus mokėjimą, SERVE Professionals licencija aktyvuojama.

2.12. Licenciatas turi teisę atidėti licencijos įsigijimą, apie tai pranešdamas el. paštu serve@serve.lt arba telefonu +370 68209111, nurodant mokėjimų atidėjimo laikotarpį, tikslius kontaktinius duomenis bei paskyros Svetainėje numerį.

SERVE Professionals klientų aptarnavimo centras
Tel. +370 682 09111
El. paštas: serve@serve.lt
Skype: serve.support
Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.
Jūsų vardas
El. paštas
Telefono numeris
Jūsų pranešimas
Pageidauju SERVE Professionals prezentacijos.
Siųsti